PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐỨC
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC 2 16/04/2019 [HyperLink19]
2 DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 15/04/2019 [HyperLink19]
3 DANH SÁCH TIẾP NHẬN NGUỒN TÀI TRỢ VIỆN TRỢ NĂM HỌC 2018 -2019 05/04/2019 [HyperLink19]
4 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018 -2019 02/10/2018 [HyperLink19]
5 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019 CẤP TIỂU HỌC 13/09/2018 [HyperLink19]
6 NỘI DUNG HỌP PHHS LỚP ĐẦU NĂM HỌC 2018 -2019 12/09/2018 [HyperLink19]
7 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 -2019 04/09/2018 [HyperLink19]
8 KẾ HOACH BÔI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN 04/09/2018 [HyperLink19]
9 Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2012 - 2013 08/05/2013 [HyperLink19]
10 Mẫu đánh giá, xếp loại Cán bộ, giáo viên , nhân viên năm học 2012 - 2013 của PGD 08/05/2013 [HyperLink19]
11 Hướng dẫn của Công Đoàn giáo dục huyện V/v xét trợ cấp Hưởng ứng năm gia đình Việt Nam năm 2013 và Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam trong CNVC, LĐ 08/05/2013 [HyperLink19]
12 Kết quả giao lưu học sinh giỏi lớp 3, 4 năm học 2012 - 2013 06/05/2013 [HyperLink19]
13 Kết quả xếp giải Viết chữ đẹp cấp huyện năm học 2012 - 2013 (Xếp theo thứ tự các trường Tiểu học trong huyện) 06/05/2013 [HyperLink19]
14 Kết quả xếp giải Olympic học sinh giỏi lớp 5 cấp huyện + Tỉnh năm học 2012 - 2013 (Xếp theo thứ tự các trường Tiểu học trong huyện) 06/05/2013 [HyperLink19]
15 Kết quả xếp giải Olympic học sinh giỏi lớp 5 cấp Tỉnh năm học 2012 - 2013 (Xếp theo thứ tự PGD) 06/05/2013 [HyperLink19]
16 Kế hoạch giao lưu học sinh giỏi lớp 3, 4 của Phòng GD&ĐT Bình Giang 06/05/2013 [HyperLink19]
17 Kế hoạch + Lịch kiểm tra thi đua năm học 2012 - 2013 23/04/2013 [HyperLink19]
18 Báo cáo kết quả Hội giảng chào mừng ngày 08/3 và 26/3 năm học 2012 - 2013 09/04/2013 [HyperLink19]
19 Mẫu báo cáo, biên bản, phiếu kiểm tra thi đua năm học 2012 - 2013 của Phòng GD 09/04/2013 [HyperLink19]