PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐỨC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
4 Dạy và học trong nhà trường 8 0
5 Toán học tuổi trẻ 9 72000
6 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
7 Sách khoa học cuộc sống 21 961000
8 sao mai 22 220000
9 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
10 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
11 Quản lý giáo dục 36 360000
12 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
13 Học trò cười 43 210010
14 Dạy và học ngày nay 48 484700
15 Sách Từ điển tra cưu 50 1955600
16 Giáo Dục tiểu học 54 260500
17 Truyện Thiếu Nhi 62 777700
18 Khoa Học giáo dục 65 685500
19 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
20 Sách giáo khoa khối 1 67 584200
21 Thế giới trong ta 67 735000
22 Sách giáo khoa khối 3 69 397900
23 Sách nghiệp vụ khối 1 71 1362400
24 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
25 Sách nghiệp vụ khối 3 88 1867400
26 Sách giáo khoa khối 2 88 413600
27 Tạp chí giáo dục 98 1097700
28 Sách nghiệp vụ khối 5 101 2147100
29 Sách nghiệp vụ khối 4 102 2236000
30 Toán tuổi thơ 106 697000
31 Sách nghiệp vụ khối 2 112 2432500
32 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
33 Sách giáo khoa khối 5 124 755000
34 Thế giới mới 142 1817600
35 Sách giáo khoa khối 4 149 792700
36 Sách nghiệp vụ 623 13608900
37 Sách tham khảo 961 14117800
 
TỔNG
3783
53463710