PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐỨC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
4 Dạy và học trong nhà trường 8 0
5 Toán học tuổi trẻ 9 72000
6 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
7 sách giáo dục kĩ năng sống 18 492000
8 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
9 sao mai 22 220000
10 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
11 Quản lý giáo dục 36 360000
12 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
13 Học trò cười 43 210010
14 Dạy và học ngày nay 48 484700
15 Sách Từ điển tra cưu 50 1955600
16 Sách nghiệp vụ chung 53 1686900
17 Giáo Dục tiểu học 54 260500
18 Khoa Học giáo dục 65 685500
19 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
20 Thế giới trong ta 67 735000
21 Sách giáo khoa khối 1 67 584200
22 Sách tham khảo khối 1 68 1096500
23 Sách giáo khoa khối 3 69 397900
24 Sách Pháp Luật 70 6717000
25 Sách nghiệp vụ khối 1 71 1362400
26 Sách tham khảo khối 2 77 1142700
27 Sách giáo khoa khối 2 87 407100
28 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
29 Sách nghiệp vụ khối 3 88 1867400
30 Tạp chí giáo dục 98 1097700
31 Sách tham khảo chung 103 6466100
32 Sách Bác Hồ 103 2126330
33 Toán tuổi thơ 106 697000
34 Sách nghiệp vụ khối 4 112 2443500
35 Sách tham khảo khối 4 113 1819800
36 Sách tham khảo khối 3 114 1882900
37 Sách nghiệp vụ khối 5 118 2584100
38 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
39 Sách nghiệp vụ khối 2 122 2629200
40 Sách giáo khoa khối 5 124 755000
41 Sách khoa học cuộc sống 127 2029200
42 Sách Văn học 135 3567780
43 Sách tham khảo khối 5 137 1944500
44 Thế giới mới 142 1817600
45 Sách giáo khoa khối 4 149 792700
46 Truyện Thiếu Nhi 366 3397100
47 Sách nghiệp vụ 623 13608900
48 Sách tham khảo 958 14033800
 
TỔNG
5217
86844520