PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐỨC
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1APhạm Thị Hiên
2Tiếng Việt1BĐoàn Thị Lý
3Tiếng Việt1CTrương Thị Hạnh
4Tiếng Việt2ATrịnh Thị Nhiên
5Tiếng Việt2BGiang Thị Vi
6Tiếng Việt2CNguyễn Thị Thu Phương
7Tiếng Việt3ANguyễn Thị Quyên
8Tiếng Việt3BTrần Thị Nga
9Tiếng Việt3BNguyễn Thị Hương
10Tiếng Việt4AĐào Vân Anh
11Tiếng Việt4BNgô Thị Tuyết
12Tiếng Việt4CNguyễn Thị Hoàn
13Tiếng Việt5ANguyễn Thị Phượng
14Tiếng Việt5BNguyễn Thị Thanh