PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐỨC
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Lê Ngọc Khánh
   Sinh ngày: 19/10/2009  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Trại Mũa-An Đức-Ninh Giang
   Thành tích:     Huy chương vàng - Giải cờ vua cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Phùng Quốc Bảo
   Sinh ngày: 09/10/2006  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Ứng Mộ - An Đức - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Toán -Tiếng Anh trên Internet
   Năm học: 2016 - 2017