PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐỨC
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
Ban quyền thuộc về Trường Tiểu họcAn Đức
Địa chỉ: Huyện Ninh Giang- Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 0916 004 180
Hiệu trưởng: An Thị Thoan
Đăng nhập