PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐỨC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai06:37:15 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai06:35:42 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
3Khách vãng lai06:31:51 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
4Khách vãng lai06:22:20 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
5Khách vãng lai06:17:43 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
6Khách vãng lai06:14:14 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/default.aspx
7Khách vãng lai06:13:24 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
8Khách vãng lai05:51:12 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
9Khách vãng lai05:50:38 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
10Khách vãng lai05:50:23 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
11Khách vãng lai05:20:22 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
12Khách vãng lai04:23:50 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
13Khách vãng lai03:57:38 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
14Khách vãng lai03:02:34 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Xem_dang_ki_phong_vat_li.aspx
15Khách vãng lai02:42:50 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-00673
16Khách vãng lai01:44:16 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
17Khách vãng lai00:54:15 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
18Khách vãng lai00:37:31 http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
19 11 2018